اهداف و نتایج کاهش وزن چگونه کاهش وزن را شروع کنیم؟

چرا باید برای کاهش وزن اهداف تعیین کنید؟

تعداد کمی از مردم تصور می کنند که هدف گذاری تا جایی محبوب شده است که به وضعیت کلیشه ای دست یافته است. به هر حال، راه برای تعیین اهداف همچنان شکوفا می شود و در خط مقدم زندگی ما باقی خواهد ماند. برای کاهش وزن سریع، برخی از مبتدیان با دیدن چیزهایی در تلویزیون مانند نکات کاهش وزن و میانبر برای کاهش وزن انگیزه پیدا می کنند. هیچ میانبری در اینجا وجود ندارد و اگر می خواهید در آن موفق شوید کاهش وزن چربی، حتماً برای خود اهداف تعیین کنید.>>> مقاله کامل را بخوانید